Kysely miten elämä lapsipotilasperheissä sujuu vanhemman sekä sairaan lapsen sisaruksen näkökulmista.

15.5.2017


Kympin lasten kumppanijärjestö Lastenklinikoiden Kummit Ry toteuttaa yhdessä Taloustutkimuksen kanssa valtakunnallisen kyselyn, jonka tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten elämä lapsipotilasperheissä sujuu vanhemman sekä sairaan lapsen sisaruksen näkökulmista. Kyselyllä kerättyjen kokemusten ja tietojen avulla Kummit ry pyrkii nostamaan esille esimerkiksi potilasperheiden henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Kyselyyn kutsutaan mukaan eri lapsipotilasjärjestöjä ja niiden jäseniä.

Linkki tutkimukseen tästä.