Kympin Lapset -lehti

 

 

Kympin Lapset -lehden päätoimittaja on Hanna-Mari Bennick. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Uusin numero on Kympin Lapset 1/2018

Lehdessä on mm. seuraavat artikkelit:

Yhdistyksen uskollinen tukija Klara Morelius 90 vuotta

Äitien talviolympiahenkinen viikonloppu Kuortinkartanossa

Entisten ja nykyisten nuorten tapaaminen

Puheenjohtajan palsta

Kohtaamispaikkana Kuortinkartano

Kympin lasten toiminnan ydin on vertaistuessa ja yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan. Olemme halunneet pitää kiinni vapaaehtoistoiminnan periaatteesta, vaikka toiminnan laajuuden ja moninaisuuden vuoksi se onkin välillä haasteellista. Hallituksen jäsenille on nimetty vastuualueet, joiden hoitamisesta he huolehtivat päivätyönsä tai opiskelunsa ohella.

Hallituksen jäsenten lisäksi yhdistyksen tapahtumissa on mukana muita vapaaehtoisia. Osasto K-10:n joka viikkoiset tiistaikahvitukset pyörivät vapaaehtoistoimijoiden voimin, samoin yhdistyksen retket, juhlat ja tapahtumat, joita organisoidaan talkoolaisten ja vapaaehtoisten avulla. Ilman suomalaista talkoohenkeä ja yhdessä tekemisen halua jäisi suurin osa toiminnastamme toteutumatta tai ainakin vertaistuen voima tavoittamatta.

Kun toimittaja Mirja Pyykön legendaarinen televisiodokumetti Osasto 10 näytettiin televisiossa noin 35 vuotta sitten, kosketti lapsisyöpäpotilaiden kivuliaat hoidot ja lasten syöpäosaston huonot hoito-olot laajaa joukkoa suomalaisia. Ohjelman jälkeen organisoituun laajaan kansalaiskeräykseen osallistui suuri joukko ihmisiä. Näillä keräysvaroilla hankittiin Pertunmaalta Kuortin entinen kunnalliskoti, joka kunnostettiin Kuortinkartanon kurssi- ja leirikeskukseksi lapsisyöpäpotilaille ja heidän perheilleen.

Kuortinkartano on ollut yli 30 vuoden ajan tärkeä kokoontumispaikka yhdistyksemme monenlaisille toiminnoille. Kuortissa järjestetään vuosittain lasten ja nuorten kesäleirejä sekä useita viikonloppuleirejä, isovanhempien ja lastenlasten yhteinen leiri, perheviikonloppuja ja lomapäiviä perheille. Osa perheviikonlopuista ja lomista on kohdennettu infektioherkkien lasten perheille eli perheille, joilla lapsen syöpähoidot ovat vielä kesken tai juuri päättyneet.

Jäsenten toivomuksesta Kuortin toimintaan on palautettu äitien viikonloput ja isien ja lasten viikonloppu sekä uutena toimintana ns. entisten nuorten tapaamiset eli leiritoiminnasta aikuiseksi kasvaneiden nuorten aikuisten yhteinen viikonloppu.

Tärkeä ryhmä vertaistuelle on myös lapsensa menettäneet perheet. Kokemuksien jakaminen ja toinen toisensa tukeminen antaa voimia sururyhmätapaamisissa, Kuortin yhteisissä viikonlopuissa ja jatkotapaamisissa.

Kuortinkartanon vuosittainen kesäjuhla järjestetään tulevana kesänä lauantaina 21.7. Toivotan kaikki lukijat kesäjuhlaan nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta, hyvästä ruuasta ja erinomaisesta juhlatunnelmasta mukavassa seurassa. Myös kesäjuhla toteutetaan suuren talkoolaisten joukon voimin. Moni talkoolaisista tulee vuodesta, jopa vuosikymmenestä toiseen mukaan, mutta joka vuosi mukana on myös ensikertalaisia.

Kesäjuhlatalkoiden lisäksi on mahdollista liittyä mukaan Kuortinkartanon talkooväkeen jo toukokuussa Erkintalkoissa, joissa tehdään monenlaisia kunnostustöitä sekä sisällä että ulkona.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 20.3.2018 valittiin uusi hallitus, jossa jatkaa suurin osa entisistä hallituksen jäsenistä, mutta uusiakin toimijoita erovuorossa olevien tilalle saatiin. Tervetuloa Katja Isotalo mukaan hallitustoimintaan!

Aikaisempia Kympin Lapset -lehden numeroita: