Kympin Lapset -lehti

 

 

Kympin Lapset -lehden päätoimittaja on Hanna-Mari Bennick. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Lehdessä on mm. seuraavat artikkelit:

  • Elokuva avaa ymmärrystä – haastattelussa elokuvakasvattaja Mette Lagerstam
  • SuomiLOVE-ilta kokosi Kympin Lasten äitejä yhteen
  • Late Kicks – elokuvan teko vapautti mielen
  • Terveisiä SIOP-kongressista Ranskasta

Lue uusin numero KympinLapset 1/2020

 

Puheenjohtajan palsta

Victor Hugo luotasi kirjallisuudessaan yhteiskunnallisia aiheita ja totesi, että ihmisyhteisöjä ravisuttavat muutokset näkyvät eniten niiden elämässä, jotka jo valmiiksi ovat heikoilla. Pääteoksissaan Kurjat ja Notre Damen Kellonsoittaja Hugo avaa arkea inhimillisen kärsimyksen näkökulmasta käsin; hänen henkilönsä kamppailevat selvitäkseen maailmassa, jossa olosuhteet tuntuvat   epäoikeuden-mukaisuudessaan musertavilta ja eteen aukeaa näköalattomuus.

Hugon näkemyksistä on kaikuja jälleen, kun maamme taistelee poikkeuslaein sekä erilaisten rajoituksin koronaviruspandemiaa vastaan. Voimakkaimmin vaikutukset näkyvät siellä, missä arkea eletään muutoinkin poikkeusolosuhteissa – Uuden lastensairaalan Taika-osastolla ja myös muissa yliopistosairaaloiden lasten syöpäosastoilla.

Tätä kirjoittaessani uutiset Taika-osastolle päässeestä koronaviruksesta nostavat huolta meissä jokaisessa. Altistuneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä on asetettu karanteeniin ja altistuneisiin perheisiin on oltu yhteydessä. Vanhempien huolen, epätoivon ja pelon voi aistia niistä monista viesteistä, joita on julkaistu sosiaalisessa mediassa ja puhuttu ääneen videotapaamisissa tai vanhempien kahvihuoneessa.
Myös Victor Hugon luomat henkilöhahmot ovat ajoittain kovin yksin ja epätoivoisiakin. Lukija kokee
luissaan heidän hetkittäisen avuttomuutensa. Hugo ei lopulta kuitenkaan tarjoile näköalattomuutta ja
pessimismiä. Hänen henkilöhahmonsa löytävät yksinäisyytensä keskellä toisensa; Jean Valjean ja Cosette, Esmeralda ja Quasimodo. Hugon kirjallinen ääni puhuu yksinäisyyden ylittämisestä empatian kautta. Empatiasta viime kädessä kasvaa solidaarisuus. Jokainen osoitus välittämisestä auttaa eteenpäin; sitä vaikuttavampi on välittämisen voima, mitä riisutumpi ihminen on turvarakenteista.

Tätä puheenjohtajan palstaa kirjoittaessani tunnen Taika-osastolta välittyvän epätietoisuuden ja hädän.
Tunnen saman voimattomuuden, jonka tunsin, kun pienen poikani hoidot olivat kesken ja tavallinen arki etääntyi kauas sikainfluenssan jyllätessä ympärillämme.

Tiedän, ettei helppoja vastauksia ole, mutta samalla tiedän, että Hugon näkökulmassa on jotakin
totta; jokainen osoitus välittämisestä auttaa eteenpäin. Uskon, että Taika-osaston ja osasto K10:n lapsista on viimeisten vuosikymmenien ajan vahvasti välitetty. Yhdistys on perustettu juuri  välittämisen lähtökohdasta; lapsia ja perheitä halutaan tukea.

Tiedän myös, että viime vuosina muuttuneissakin olosuhteissa osastolla hoidossa olevat lapset ja nuoret ovat olleet ymmärtävän, myötätuntoisen ja erittäin osaavan henkilökunnan hoidossa. Taika-osaston jouduttua nyt haastavaan tilanteeseen koronaviruksen vuoksi haluan lähettää osaston koko henkilöstölle isot kiitokset kaikesta valosta ja toivosta, jonka annatte meille ja meidän lapsillemme.

Aikaisempia Kympin Lapset -lehden numeroita: