Kympin Lapset -lehti

Kympin Lapset -lehden päätoimittaja on Riikka Martikainen. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Uusin numero on Kympin Lapset 2/2017

Lehdessä on mm. seuraavat artikkelit:

Tiina Partio: Oulan tarina

Sonja Vuorela: Kokemuskouluttaja - Vertaiset tukenan suuressa surussa

Tiina ja Ilkka Kallio: Kymmenen kysymystä lapsensa menettäneiden toiminnasta

Hanna-Mari Bennick: Kuortinkartanon kesäjuhlat

Puheenjohtajan palsta

Nuorin lapseni sairastui leukemiaan (ALL) ollessaan kolmevuotias. Monesti hänen sairastamisprosessinsa aikana olin salaisesti kiitollinen siitä, että jos kerran lapseni piti sairastua syöpään, niin syöpä tuli sentään leikki-ikäiselle lapselle. Kolmevuotias oli riittävän pieni elääkseen hetkessä. Kun hänellä oli huono olo ja voimat vähissä, vanhemmat kelpasivat lohduttamaan ja auttamaan. Hyvinä hetkinään hän jaksoi leikkiä eikä liiemmin murehtinut tulevaa huonovointisuutta. Hän oli jo niin iso, että saatoimme keskustella siitä, miksi lääkkeiden syöminen ja ikävien hoitotoimenpiteiden sietäminen oli tärkeää ja miksi ”pöpöjä” piti varoa. Pystyimme myös yhdessä suunnittelemaan tulevaisuutta sairauden jälkeen; kaikkia niitä asioita, joiden tekeminen olisi taas mahdollista, kun infektioeristys ei enää rajoittaisi arkea.

Tyttäreni sairastumisen kanssa samaan aikaan sairastui ihan pieni vauva (terveisiä vaan Tytille, joka on nyt valloittava nuori nainen!). Oli riipaisevaa seurata vierestä sitä, miten vaikeaa sylivauvan sytostaattihoitojen ja imetyksen yhdistäminen oli. Tuskalliselta tuntui myös katsoa pienen pientä ihmisen alkua, jolle ei voinut selittää, miksi hänen oli kestettävä sairaalan rutiinit ja vaikeat hoidot.

Yhtä hankalaksi koin niiden lasten tilanteen, jotka sairastivat syöpää teini-ikäisenä. Iässä, jossa nuoren elämässä tapahtuu muutenkin suuria asioita; hänen kehonsa muuttuu ja mieli on psyykkisen kehityksen vuoksi myllerryksessä. Murrosiässä muutaman vuoden aikanahan ihminen muuttuu enemmän kuin koskaan elämässään sitä ennen tai sen jälkeen. Nuoren kuuluu itsenäistyä ja ottaa etäisyyttä vanhemmistaan. Ystävien merkitys voi olla nuorelle jopa tärkeämpää kuin oma perhe. Samoja muutoksia läpikäyvät ystävät antavat tietoa, tukea sekä ovat valmiita kuuntelemaan ystävänsä huolia ja toimivat tukena murrosiän muutoksissa. Ystävät tuovat turvaa ja auttavat toinen toisiaan kohti aikuisuutta ja ystäviin peilataan omaa aikuistumisprosessia.

Kun tässä kehitysvaiheessa tapahtuu vakava sairastuminen, joutuu nuori luopumaan itsenäisyydestään ja useimmiten ainakin osittain kaveripiiristään ja ystävien antamasta vertaistuesta vai- kealla aikuiseksi kasvamisen matkalla. Nuoren kokema menetys on monella tapaa kohtuuttoman suuri. Elämänvaiheessa, jossa tulisi suuntautua tulevaisuuteen, joutuu sairastunut nuori elämään epävarman tulevaisuuden keskellä. Kuolemanpelon käsittelyä ei helpota se, että nuorena asioihin suhtaudutaan vahvasti tunteella ja dramaattisesti.

Lastensyöpäosastoilla ei aina ole riittävästi osaamista nuorten hoitamiseen eikä tilojen suunnittelussa ole huomioitu nuorten tarpeita.

Nuori, joka joutuu sairautensa takia kokemaan asioita, joita samanikäiset harvoin kokevat, kasvaa syövästä selviydyttyään usein ikätovereitaan kypsemmäksi. Tämä saattaa etäännyttää häntä entisestään toisista nuorista ja vaikeuttaa normaaliin nuoren elämään palaamista, kun se hoitojen loputtua olisi mahdollista.

Tämän lehden teemana on nuoruusiässä syöpään sairastuneet. Asiasta on tärkeä puhua ja pyrkiä vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Aikaisempia Kympin Lapset -lehden numeroita: