Yhteistyö

Yhdistys on läheisessä yhteistyössä Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry:n kanssa. Järjestöjen välisessä työnjaossa Tuki ry on ottanut huolehtiakseen mm. laitehankinnoista, virkojen ylläpitämisestä sekä henkilökunnan täydennyskoulutuksesta.

Yhdistys on sairaiden lasten hyväksi toimivan suomen NOBAB - NOBAB i Finland ry:n jäsen ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n yhteydessä toimivassa pitkäaikaissairaiden lasten vanhempainjärjestöjen yhteistyöryhmässä (YTRY).

Yhdistys on Ronald McDonald Lastentalosäätiön yhteistyökumppani. Ronald McDonald Talo koostuu kolmesta erillisrakennuksesta, joissa on yhteensä 14 huonetta. Talo sijaitsee Meilahden huvila-alueella vajaan kilometrin päässä Helsingin lasten ja nuorten sairaalasta. Talo on tarkoitettu pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen kodinomaiseksi majoitusvaihtoehdoksi pitkien sairaalahoitojen ajaksi.

Yhteistyökumppaneitamme

HYKS/Lasten ja Nuorten Sairaala K10 Syöpä- ja veritautiosasto
http://www.hus.fi/

Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry
http://www.osasto10tuki.fi/

Suomen Lastenklinikoiden kummit r.y
http://www.kummit.com

Suomen NOBAB - NOBAB i Finland r.y.
http://www.nobab.fi/

Ronald McDonald Lastentalosäätiö
http://www.rml.fi/

Suomen syöpäjärjestöt
http://www.syopajarjestot.fi