Ajankohtaista

HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n eli Kympin lasten sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tiistaina 30.3.2021 klo 18.00 alkaen etäyhteyksiä hyödyntäen. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että yhdistyksen vuosikokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään 22.3.2021 yhdistyksen nettisivuilla löytyvällä lomakkeella.

Yhdistyksen kokous järjestetään koronapandemian vuoksi etänä perustuen lakiin  väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) 4 § 2. ja 3. mom.Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä katsotaan jo alkaneeseen vuoteen 2021. Lisäksi käsitellään yhdistyksen sääntömuutos 7 § osalta, johon yhdistyksen hallitus esittää seuraavaa muutosta (muutos tummennettuna):Kokouksesta on ilmoitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen internet-sivuilla.

Yhdistyksen kokoukset pidetään joko Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai etäyhteyksiä hyödyntäen verkon välitykselläYhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta eli viimeistään 23.3.2021 osoitteeseen info@kympinlapset.fi.


Lisäksi kokouksessa erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet edustajat. Vuosikokouksen esityslista ja kokousmateriaalit on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla ennen kokousta. Osallistumislinkki toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille ennen kokousta.

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen on päättynyt!

27.2.2021