Instruktioner för familjelägenheter

Bokning och distribution av familjelägenheter till dem som behöver dem

  • Avdelningssekreteraren för Miraklet hjälper till/ansvarar för att boka lägenheterna och lämna över nycklarna till övernattande föräldrar
  • Fullmakter och läkarintyg för reseersättning (FPA SV 67) återlämnas till avdelningssekreterarna samtidigt som lägenhetsnyckeln återlämnas. Avdelningssekreterarna skickar fullmakterna till Kympin Lapset - föreningens verksamhetsledare, Anu Tikka, Messeniuksenkatu 10 A 4, 00250 Helsingfors.  
  • När användarna byts och lägenheten behöver städas, meddelar avdelningssekreterarna Kympin Lapset - föreningens sekreterare Tiina Kallio, som beställer städningen.

Användning av / hygien i lägenheterna

Du ska inte bo i föreningens lägenhet om du har luftvägsinfektion, influensa, magsjuka eller någon annan smittsam sjukdom. Om du blir sjuk när du är i lägenheten, meddela också omedelbart Tiina Kallio, sekreteraren för Kympin Lapset (tfn 041 312 0089). Denna information är viktig för att organisera nödvändig rengöring. För att minska risken för infektion bör särskild uppmärksamhet ägnas åt handhygien. Handtvätten skall intensifieras så att händerna tvättas och desinficeras varje gång du går in i föreningens lägenheter. Vid torkning av händerna rekommenderas pappers- eller personlig handduk.

Städning och personlig tvätt

Föreningens byktvätt är på städarens ansvar, som kan sköta byktvättningen i enlighet med hygieninstruktionerna.

 Familjerna köper själv toalett- och hushållspapper, tvättpulver, tvålar och andra hygienprodukter de behöver. Städning av lägenheterna och tvätt av personlig byk är på familjens eget ansvar under vistelsen i lägenheten. 

Servisen ska tvättas i maskin vid 60 grader.

Underhåll: Tekniska eller akuta problem

Vid akuta problem kontakta husbolagets underhållsbolag direkt. Fel eller problem som hör till husbolagets underhållsbolag är till exempel: läckande kran eller igensatt avlopp.

Underhållsbolag: Perhe Messinen/Pikku Messinen

Huoltoyhtiö Kotikatu Oy,

tfn. 010 270 8700 (Mån-Fre 7-16) / tfn. 010 270 8888 (andra tider, akuta problem)

taka.toolo@kotikatu.fi

Underhållsbolag: Linnankoski 

Talopalvelu Suurkoivu/ Juhana Suurkoivu 

tfn. 0456789448 talopalvelu@talopalvelu.eu

Andra brister eller reparationsbehov i lägenheten

Om andra brister eller fel uppstår i lägenheten eller om något har gått sönder, kontakta Kympin Lapset kontor på vardagarna.

Kympin Lapset - föreningens  kontor:

Föreningens sekreterare Tiina Kallio

tfn. 041 312 0089

tiina.kallio@kympinlapset.fi