Lapsisyöpäpotilaiden ja heidän perheidensä tukena vuodesta 1982 lähtien

Toiminta

Kympin Lasten tarkoituksena on tukea Uuden lastensairaalan Taika-vuodeosastolla (entinen Osasto 10) hoidettavia sekä hoidossa olleita lapsisyöpäpotilaita ja heidän perheitään. 

Työssämme korostuu perhekeskeisyys. Annamme tukea ja tietoa syöpää sairastavien lasten ja nuorten perheille, järjestämme yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä autamme perheitä sopeutumaan muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kympin Lasten toiminta on jaettu viiteen eri perusosioon, lasten ja nuorten toimintaan, perhe- ja vertaistoimintaan, lapsensa menettäneiden toimintaan, etätoimintaan ja muuhun toimintaan. 

Tavoitteenamme on tukea ja mahdollistaa lapsisyöpäpotilaiden ja heidän perheidensä psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. 

Visiomme on tulevaisuus, jossa jokaisella HYKSin alueen lapsisyöpäpotilaan perheellä on laadukasta vertaistukea. 

Tulevia tapahtumia

Ajankohtaista