Perheasuntojen ohjeet

Taika vuodeosaston osastosihteerit hoitavat perheasuntojen varaamisen sekä jakamisen niitä tarvitseville

  • Osastolla vastataan asuntojen varaamisesta ja avainten luovuttamisesta yöpyville vanhemmille
  • Valtakirjat ja A-lääkärintodistukset palautetaan osastosihteereille samalla, kun palautetaan asunnon avain. Osastosihteerit lähettävät valtakirjat Kympin Lasten toiminnanjohtajalle, Anu Tikalle, Messeniuksenkatu 10 A 4, 00250 Helsinki
  • Kun asukkaat vaihtuvat ja asunto tarvitsee siivousliikkeen siivousta, osastosihteerit ilmoittavat vaihdosta Kympin Lasten järjestösihteeri Tiina Kalliolle, joka tilaa siivouksen.

Asuntoloiden ja asuntojen käyttö / hygienia

Kympin Lasten tarjoaa osastolla hoidettavina olevien lasten vanhemmille yöpymismahdollisuutta sairaalan lähiympäristössä. Perheasunnoissa, Perhe Messinen tai Susanna-koti, voi asua tarvittaessa koko perhe. 

Yhdistyksen asuntoihin ei tule majoittua, mikäli sinulla on hengitystieinfektio, flunssa, vatsatauti tai jokin muu tarttuva tauti. Mikäli sairastut asunnossa ollessasi, ilmoita siitä välittömästi myös Kympin Lasten järjestösihteeri Tiina Kalliolle (p. 041 312 0089). Tämä tieto on tärkeää tarvittavan siivouksen järjestämiseksi.

Infektioriskin vähentämiseksi käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Käsien pesua tehostetaan niin, että kädet pestään ja desinfioidaan aina yhdistyksen asuntoihin tullessa. Käsien kuivaamisessa suositellaan paperia tai henkilökohtaista pyyhettä. 

Siivous ja henkilökohtaisen pyykin pesu

Yhdistyksen pyykinpesusta vastaa pesula, joka osaa pestä pyykin hygieniaohjeistusten mukaisesti. 

Asuntojen astiat tulee pestä koneessa aina 60 asteessa. 

Perheet ostavat itse tarvitsemansa WC- ja talouspaperit, pyykkipulverit, saippuat ja muut omat hygieniatuotteensa. Asuntojen siivous ja henkilökohtaisen pyykin pesu on perheiden omalla vastuulla asunnossa asumisen aikana.

Huolto

Tekniset tai akuutit ongelmat 

Akuuteissa ongelmissa otathan yhteyden suoraan taloyhtiön huoltoyhtiöön. Taloyhtiön huoltoyhtiölle kuuluvia vikoja tai ongelmia ovat esim. vuotava hana tai tukkeutunut viemäri. 

Huoltoyhtiön tiedot: Perhe Messinen/Pikku-Messinen

Huoltoyhtiö Kotikatu Oy

p. 010 270 8700 (ma-pe 7-16)

p. 010 270 8888 (muut ajat, välitöntä reagointia vaativat asiat)

taka-toolo@kotikatu.fi

Huoltoyhtiön tiedot: Susanna-koti

Huoltoyhtiö Pestone Yhtiöt Oy

p. 040 848 8991

toimisto@pestone.fi

Asunnossa ilmenevät muut viat ja korjaustarpeet

Jos asunnossa ilmenee muita puutteita tai jotain on mennyt rikki, voit ottaa arkisin virka-aikaan yhteyttä yhdistykseen suoraan.

Kympin Lasten toimisto: 

Järjestösihteeri Tiina Kallio

p. 041 312 0089

tiina.kallio@kympinlapset.fi

Instructions for the Family Apartments 

The ward secretaries of the Taika ward take care of the reservation of the apartments, as well as the distribution to those in need.

  • The ward is responsible for reserving apartment and handing over keys to staying parents.
  • Powers of attorney and A-medical certificates are returned to the department secretaries when the apartment key is returned. Ward secretaries send credentials to Kympin Lapset executive director, Anu Tikka, Messeniuksenkatu 10 A 4, 00250 Helsinki. Anu Tikka invoices Kela through a power of attorney. Living in this way is free for parents.
  • When the residents change and the apartment needs larger cleaning, the change will be notified to Kympin Lapset organization secretary Tiina Kallio, who will provide the cleaning.

Use of dormitories and dwellings / hygiene

Kympin Lapset offers accomodation for parents whose child is treated in the Ward Taika. The whole family can live in the family apartments Perhe Messinen or Susanna-koti

You should not stay in the apartments if you have a respiratory infection, flu, stomach illness or any other infectious disease. If you become ill during the stay, immediately notify Kympin Lapset organization secretary (tel. 041 312 0089). This information is important to arrange the necessary cleaning.

We have given up handshaking in order to avoid any infections. Hand washing is intensified so that hands are washed and disinfected when residents enter the association's apartment. Paper or personal towels are recommended for drying hands.

Cleaning and personal laundry

The laundry of the association is responsible for the cleaners, which is able to wash the laundry in accordance with the hygiene instructions.

Dishes should always be machine washed at 60 degrees.

Families buy themselves the toilet paper, kitchen towels, laundry powders, soaps and other hygiene products they need. Cleaning of the apartments and washing of personal laundry is the responsibility of the families during their stay in the apartment.

Maintenance

In case of technical problems in the apartments

In case of technical or acute problems, please contact the housing company's maintenance company directly. Faults or problems belonging to the housing company's maintenance company include, for example: leaking tap or clogged drain. 

Maintenance Company: Perhe Messinen/Pikku Messinen

Huoltoyhtiö Kotikatu Oy

tel. 010 270 8700 (mon-fri 7-16)

tel. 010 270 8888 (only acute matters, evenings and nigh time)

taka.toolo@kotikatu.fi

Maintenance Company: Susanna-koti

Huoltoyhtiö Pestone Yhtiöt Oy

tel. 040 848 8991

toimisto@pestone.fi

In case of other condition problems in the apartments

If there are other deficiencies in the apartment or something has broken, you can contact the association directly during office hours on weekdays.

Kympin Lapset Office: 

Organization Secretary Tiina Kallio

tel. 041 312 0089

tiina.kallio@kympinlapset.fi