Perheasuntojen ohjeet

Taika vuodeosaston osastosihteerit hoitavat asuntolan ja asuntojen varaamisen sekä jakamisen niitä tarvitseville

The ward secretaries of the Taika ward take care of the reservation of the dormitory and apartments, as well as the distribution to those in need.

  • Osastolla vastataan asuntojen varaamisesta ja avainten luovuttamisesta yöpyville vanhemmille
    The ward is responsible for reserving apartments and handing over keys to staying parents.

  • Valtakirjat ja A-lääkärintodistukset palautetaan osastosihteereille samalla, kun palautetaan asunnon avain. Osastosihteerit lähettävät valtakirjat Kympin Lasten toiminnanjohtajalle, Anu Tikalle, Messeniuksenkatu 10 A 4, 00250 Helsinki
    Powers of attorney and A-medical certificates are returned to the department secretaries when the apartment key is returned. Ward secretaries send credentials to Kympin Lapset executive director, Anu Tikka, Messeniuksenkatu 10 A 4, 00250 Helsinki. Anu Tikka invoices Kela through a power of attorney. Living in this way is free for parents.

  • Kun asukkaat vaihtuvat ja asunto tarvitsee siivousliikkeen siivousta, osastosihteerit ilmoittavat vaihdosta Kympin Lasten järjestösihteeri Satu Lehtiselle, joka tilaa siivouksen.
    When the residents change and the apartment needs larger cleaning, the change will be notified to Kympin Lapset organization secretary Satu Lehtinen, who will provide the cleaning.

Asuntoloiden ja asuntojen käyttö / hygienia

Use of dormitories and dwellings / hygiene


Yhdistyksen asuntola on tarkoitettu sairastuneen lapsen vanhempia varten. Asuntolaan majoitetaan ensisijaisesti vain aikuisia. Poikkeustilanteet kouluikäisten lasten majoitukseen liittyen arvioidaan Taika vuodeosastolla virka-aikaan. Päätöksen tekee lääkäri tai hänen määrittämä henkilö. Kympin Lapsilla on kuitenkin aina viimeinen päätösoikeus asuntoloiden käytöstä. Perheasunnoissa (Perhe Messinen tai Susanna-koti) voi asua tarvittaessa koko perhe. 

The association dormitory is for the parents of a sick child. The dormitory is primarily for adults only. Exceptional situations related to the accommodation of school-age children are assessed in the Taika ward during office hours. The decision is made by a doctor or a person designated by him/her. However, Kympin Lapset always have the last decision on the use of dormitories. If necessary, the whole family can live in family apartments (Perhe Messinen or Susanna-koti).


Yhdistyksen asuntolaan ja asuntoihin ei tule majoittua, mikäli sinulla on hengitystieinfektio, flunssa, vatsatauti tai jokin muu tarttuva tauti. Mikäli sairastut asuntolassa tai asunnossa ollessasi, ilmoita siitä välittömästi myös Kympin Lasten järjestösihteeri Satu Lehtiselle (p. 041 312 0089). Tämä tieto on tärkeää tarvittavan siivouksen järjestämiseksi.

You should not stay in the association's dormitory and apartments if you have a respiratory infection, flu, stomach illness or any other infectious disease. If you fall ill while in a dormitory or apartment, immediately notify Kympin Lapset organization secretary (tel. 041 312 0089). This information is important to arrange the necessary cleaning.


Kättelystä luovutaan kaikessa yhdistyksen toiminnassa koskien myös asuntolan käyttäjiä. Käsien pesua tehostetaan niin, että kädet pestään ja desinfioidaan aina yhdistyksen asuntolaan/asuntoihin tullessa. Käsien kuivaamisessa suositellaan paperia tai henkilökohtaista pyyhettä. 

The handshake will be abandoned in all the association's activities, including dormitory users. Hand washing is intensified so that hands are washed and disinfected when residents enter the association's apartment (s). Paper or personal towels are recommended for drying hands.


Matkustaminen ja altistuminen

Travel and exposure


Mikäli olet matkustanut ulkomailla tai olet ollut kontaktissa koronavirukseen sairastuneen tai altistuneen kanssa, et voi majoittua asuntolassa/asunnossa seuraavan 14 vuorokauden aikana.

If you have traveled abroad or have been in contact with someone who has contracted or been exposed to the coronavirus, you will not be able to stay in a dormitory / apartment for the next 14 days.


Siivous ja henkilökohtaisen pyykin pesu

Cleaning and washing of personal laundry


Yhdistyksen pyykinpesusta vastaa pesula, joka osaa pestä pyykin hygieniaohjeistusten mukaisesti. 

The laundry of the association is responsible for the cleaners, which is able to wash the laundry in accordance with the hygiene instructions.

Asuntolan/asuntojen astiat tulee pestä koneessa aina 60 asteessa. 

Dishes in the dormitory (s) should always be machine washed at 60 degrees.

Perheet ostavat itse tarvitsemansa WC- ja talouspaperit, pyykkipulverit, saippuat ja muut omat hygieniatuotteensa. Asuntojen siivous ja henkilökohtaisen pyykin pesu on perheiden omalla vastuulla asunnossa asumisen aikana.

Families buy the toilet and kitchen towels, laundry powders, soaps and other hygiene products they need. Cleaning of the apartments and washing of personal laundry is the responsibility of the families during their stay in the apartment.

Asuntola Messiseen on toimitettu siivoojan toimesta kertakäyttöisiä siivousliinoja. Hygienian lisäämiseksi suosittelemme käyttämään niitä. 

Disposable cleaning cloths have been delivered to Dormitory Messinen by the cleaner. To increase hygiene, we recommend using them.


Jos asunnossa on ongelmia

In case of technical problems in the apartments


Yhteys huoltoon, jos asunnossa ilmenee taloyhtiön huoltoyhtiölle kuuluvia vikoja tai ongelmia. Tällaisia asioita ovat esim. vuotava hana tai tukkeutunut viemäri.

Huoltoyhtiön tiedot ovat kunkin asunnon kansiossa sekä rappukäytävän ilmoitustaululla.

Jos asunnossa ilmenee muita puutteita tai jotain on mennyt rikki, niin siitä vanhemmat ilmoittavat asunnoista vastaavalle järjestösihteerille: 

Satu Lehtiselle, satu.lehtinen@kympinlapset.fi, 041 312 0089 tai toiminnanjohtaja Anu Tikalle, anu.tikka@kympinlapset.fi, 044 244 1711 tai Miia Pamilolle, miia.pamilo@kympinlapset.fi, 040 560 6505

If there are technical problems in the apartments, contact the service of the housing association. Such things include a leaking faucet or a clogged drain. 

The information of the maintenance company is in the folder of each apartment and on the notice board in the stairwell. 

If there are other deficiencies in the apartment or something is broken, the parents must notify the organization secretary Satu Lehtinen, satu.lehtinen@kympinlapset.fi, 041 312 0089 or executive director Anu Tikka, anu.tikka@kympinlapset.fi, 044 244 1711 or Miia Pamilo, miia.pamilo@kympinlapset.fi, 040 560 6505