Lapsensa menettäneiden toiminta

Lapsensa menettäneet

Vanhemmuuden vaikeimpia ja raskaimpia kokemuksia on oman lapsen kuolema. Kuoleman jälkeen seuraava suru on pitkä, raskas ja monimutkainen prosessi, joka kattaa erilaisten tunteiden kirjon. 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että lapsen kuoleman jälkeinen suru kestää huomattavasti kauemmin kuin esimerkiksi puolison kuoleman aiheuttama suru. Syvin, elämää vaikeuttava suru lievenee parissa vuodessa, mutta ikävä ja kaipaus ovat pitkään osa koko perheen elämää. Muisto lapsesta säilyy vanhempien mielissä koko heidän elämänsä." (psykologi Riitta Morelius)

Lapsensa menettäneiden perheiden tukeminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Lapsen kuoleman jälkeen vanhempien on mahdollisuus osallistua sururyhmään sekä koko perheen Kuortinkartanon Kynttiläviikonloppuihin ja ohjattuihin viikonloppuihin. Näiden lisäksi myös muu yhdistyksen toiminta on lapsensa menettäneiden käytettävissä.

Vertaistukiryhmä

Lapsen kuoleman jälkeen yhdistys tarjoaa mahdollisuuden osallistua syöpään menehtyneiden lasten vanhemmille järjestettyyn avoimeen vertaistukiryhmään. Tavoitteena vertaisryhmässä on olla toistemme tukena menetyksen tuomien tunteiden sekamelskassa. Toinen toistamme tukien on helpompi elää surumme kanssa. Voit olla juuri menettänyt lapsesi tai lapsen kuolemasta saattaa olla kulunut jo useampikin vuosi, mutta suru on yhä osa sinua.

Ryhmässä on mahdollisuus puhua omasta surusta ja käsitellä asioita yhdessä toisten kanssa. Kuunnella toista ja tulla itse kuulluksi. Surukokemusten jakaminen on tärkeää, mutta arjen asioitakaan ei unohdeta. Keskustelu muotoutuu ryhmän tarpeen ja toiveiden mukaisesti. Voit myös ehdottaa sinua kiinnostavaa aihepiiriä ilmoittautumislomakkeella.

Ryhmä tunnetaan nimellä sururyhmä ja se kokoontuu kerran kuukaudessa verkossa. Ryhmä on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Voit ilmoittautua sururyhmään täällä.

Ohjatut viikonloput

Lapsensa menettäneille järjestetään Kuortinkartanossa kerran vuodessa ohjattu viikonloppu, jossa vanhemmille on varattu aikaa keskustella menetyksestä ja surusta ammattilaisen ohjauksessa sekä pienryhmissä. Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa tuolle ajalle ja mahdollisuus ikätasoiseen surun käsittelyyn ammattilaisen ohjauksessa.

Viikonlopun teemoja ovat esimerkiksi:

  • Voimavarojen ja selviytymisen keinojen lisääminen arjessa
  • Oman ja läheisten suremisen tavan ymmärtäminen ja hyväksyminen
  • Vertaistuen ja osallisuuden kantava voima
  • Lapsen surun tukeminen ja tukemisen keinot
  • Erilaiset tukipalvelut ja vertaispalvelut

Viikonlopussa on täysylläpito. Matkat jokainen perhe kustantaa itse. Myös vapaamuotoiselle yhdessäololle on varattu aikaa.

Ohjatut viikonloput on ensisijaisesti kohdistettu lapsen menetyksen lähiaikoina kohdanneille perheille tai perheille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua aiemmin ohjattuun viikonloppuun. Viikonloppuihin on kuitenkin mahdollista osallistua vähintään kaksi kertaa ja vapaita paikkoja voi kysellä tämänkin jälkeen. Kynttiläviikonloput

Kuortinkartanon kynttiläviikonlopussa perheiden on mahdollista tavata muita lapsensa menettäneitä ja viettää aikaa vertaistuen parissa. Viikonlopun aikana voi keskustella muiden vanhempien kanssa, olla perheen kesken, harrastaa kartanon aktiviteetteja ja saunoa. Viikonloppu toimii vertaistuen voimalla ja osallistumiskertojen määrää ei ole rajoitettu. Kynttiläviikonlopuissa ei ole ohjattua toimintaa eikä lastenhoitajaa. Yöpyminen ja ateriat kuuluvat pienen omavastuusumman piiriin. Matkat jokainen perhe kustantaa itse.

Webinaarit

Webinaarisarja lapsensa menettäneille perheille, heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille, kuten terapeuteille, opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Webinaarien keskustelijoina sekä kokemusasiantuntijoita että asiantuntijoita aihepiirin tiimoilta.

Tähän mennessä käsitellyt teemat:

Webinaari 1: Lapsensa menettäneen syyllisyyden kokemukset ja tunteet

Webinaari 2: Surevan sisaruksen tukeminen

Webinaari 3: Joulu surun keskellä

Webinaari 4: Lapsen kuoleman vaikutus parisuhteeseen

Podcastit

Kokemuksia -podcast käsittelee erilaisia teemoja lapsen vakavan sairauden ympärillä. 

Podcast sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, lapsen vakavan sairauden kokeneille vanhemmille, lapsensa menettäneille sekä heidän läheisilleen. Kokemuksia -podcast voi antaa myös uusia näkökulmia heidän kanssaan työskenteleville kollegoille ja ammattilaisille, kuten terapeuteille, opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Jaksot ovat kuunteltavissa Spotifyssa ja YouTubessa.

Tähän mennessä käsitellyt teemat:

Kokemuksia 1: Suru

Kokemuksia 2: Vertaistuki

Kokemuksia 3: Työelämä

Keskustelemassa ovat lapsensa kuoleman kokeneet vanhemmat, Tuuli, Toni ja Tiina. Keskustelua luotsaa Kympin Lapsista Anu Tikka.