Lapsensa menettäneiden toiminta

Lapsensa menettäneet

Vanhemmuuden vaikeimpia ja raskaimpia kokemuksia on oman lapsen kuolema. Kuoleman jälkeen seuraava suru on pitkä, raskas ja monimutkainen prosessi, joka kattaa erilaisten tunteiden kirjon. 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että lapsen kuoleman jälkeinen suru kestää huomattavasti kauemmin kuin esimerkiksi puolison kuoleman aiheuttama suru. Syvin, elämää vaikeuttava suru lievenee parissa vuodessa, mutta ikävä ja kaipaus ovat pitkään osa koko perheen elämää. Muisto lapsesta säilyy vanhempien mielissä koko heidän elämänsä." (psykologi Riitta Morelius)

Lapsensa menettäneiden perheiden tukeminen on yksi yhdistyksen tärkeimmistä, mutta myös vaikeimmista tehtävistä. Lapsen kuoleman jälkeen yhdistys tarjoaa mahdollisuuden osallistua sururyhmään sekä Kuortinkartanon Kynttiläviikonloppuihin ja ohjattuihin viikonloppuihin. Näiden kohdistettujen toimintojen lisäksi myös muu yhdistyksen toiminta on lapsensa menettäneiden käytettävissä.

Vertaistukiryhmä

Lapsen kuoleman jälkeen yhdistys tarjoaa mahdollisuuden osallistua syöpään menehtyneiden lasten vanhemmille järjestettyyn avoimeen vertaistukiryhmään. 

Ryhmä tunnetaan nimellä sururyhmä ja se kokoontuu kerran kuukaudessa verkossa. Ryhmä on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Voit ilmoittautua sururyhmään täällä.

Ohjatut viikonloput

Lapsensa menettäneille järjestetään Kuortinkartanossa kaksi kertaa vuodessa ohjattu viikonloppu, jossa aikuiset ja lapset pääsevät käsittelemään menetystään omissa ohjatuissa ryhmissään. 

Viikonloppuihin on mahdollista osallistua vähintään kaksi kertaa, ja pääasiassa ne on kohdistettu tuoreille lapsen menetyksen kohdanneille perheille.

Kynttiläviikonloput

Ohjattujen viikonloppujen lisäksi Kuortinkartanossa järjestetään kaksi kertaa vuodessa lapsensa menettäneiden perheviikonloppu, mikä tunnetaan nimellä kynttiläviikonloppu. Viikonloppu toimii vertaistuen voimalla ja osallistumiskertojen määrää ei ole rajoitettu.