Kympin Lapset -lehti 2 / 2023

5.1.2024

KympinLapset -lehti 2 /2023

Vuoden 2023 toisessa KympinLapset -lehdessä puheenjohtajan palstalla Janina Mäntymaa kutsuu yhdistyksen jäsenet mukaan keskustelemaan Kympin Lasten virallisen nimen, HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n, muutoksesta tarkemmin toimintaympäristöään kuvaavaksi. 

Lisäksi katsahdetaan vielä taaksepäin ilolla muistaen syksyn hyväntekeväisyystapahtumaa Bolt Arenalla HJK All Starin ja GILLA FC:n ottelun  myötä. Nuorten elokuvasta Maahiset kertovassa jutussa todetaan, että elokuvan tekijöillä on vahva yhteys Kympin Lapsiin ja tämä näkyy myös itse elokuvassa. Kympin Lasten Retrojengi esittäytyy ja toivottaa vanhoja Kuortinkartanon leiriläisiä mukaan toimintaansa. Muistamme myös heinäkuussa menehtynyttä yhdistyksen perustajajäsentä Tauno "Taukka" Talevaa

Lehden aloittaa koskettava Iina Huhmarniemen kirjoitus "Mitä on toivo silloin, kun toivoa elämän jatkumisesta ei enää ole? Ja Alisa Parpala kertoo pitkästä matkastaan syöpähoidoista takaisin kouluun ja siitä, kuinka itselle on opittava antamaan aikaa ja ymmärrystä.

Hyviä lukuhetkiä lehden parissa!

Kympin Lasten, eli HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n puheenjohtaja 

Janina Mäntymaa

Puheenjohtajan Palsta

Haastavia nimiä on monenlaisia: Kirjoitetaanko monille tuttu naisen nimi kahdella i-kirjaimella (Iida) vai yhdellä (Ida), kun se lausuttuna kuullostaa samalta molemmissa tapauksissa. Ulkomaalaiselta kuulostavat nimet ovat myös erilaisen kirjain-äännevastaavuuden vuoksi joskus sangen haasteellisia, kuten ovat myös pitkät moniosaiset nimet. Joudun esimerkiksi aina tarkistamaan, miten Friedrich Nietzsche tai Kympin Lasten tiivis yhteistyökumppani Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry kirjoitetaan. 

Kympin Lasten nimihistoriaa on myös mielenkiintoista tarkastella. Virallisesti yhdistyksemme nimi tällä hetkellä on HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry, mutta vasta vuodesta 1985 lähtien. Yhdistyksen ensimmäiset vuodet käytössä oli HYKSin lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y.. Tutumpi ja muistin sopukoista nopeasti kaivettava Kympin Lapset on ollut puolestaan käytössä vasta vuodesta 2008 lähtien. Helsingin Lastenklinikan osasto K10 on luonnollisesti ollut synnyttämässä nyt käytössä olevaa kutsumanimeä. Välillä on asiaa tarkasteltu määrittämällä, kirjoitetaanko sana ’Lapset’ isolla vai pienellä. Virallinen nimi se ei kuitenkaan yhdistykselle ole.

Virallisessa nimessä hämmennystä saattaa tuoda nimen alkuosan määrite ’HYKSin’. Siinä missä osasto K10 on vaihtunut Taika-osastoksi, on Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS) nielaistu pala palalta HUSin sisuksiin. Virallisesti vuoden 2000 alusta Helsingin yliopistollinen keskussairaala tuli osaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä, jolloin se lakkasi olemasta itsenäinen organisaatio. Vuonna 2018 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sekä Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta ryhdyttiin käyttämään kirjainyhdistelmää HUS. 

Vaikka sairaalaan ei enää viitattu suomeksi HYKS-lyhenteellä, se jäi käyttöön esimerkiksi alueen nimessä HYKS-sairaanhoitoalue. Vuoden 2023 alussa erikoissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitopiirit lakkautettiin ja niiden tehtävät siirtyivät hyvinvointialueille. Poikkeuksena on Uudenmaan alue, jossa erikoissairaanhoidosta vastaa hyvinvointialueiden sijaan HUS-yhtymä. Sen nimi juontaa luonnollisesti juurensa lakkautetun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lyhenteestä HUS. Kotimaisten kielten keskus muistuttaa, että julkishallinnollisen organisaation nimen tulisi olla kohdettaan kuvaava. Hallintolaki jopa edellyttää, että julkishallinnon nimet ovat asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä, mutta samaa toki toivoisi sovellettavan ainakin jossain määrin myös kolmannella sektorilla. 

Keväällä vuoden 2023 yhdistyksen vuosikokouksessa esille nousi yhdistyksen virallisen nimen muuttaminen siten, että se kuvaa toimintaympäristöämme tarkemmin. Vuosikokouksen puheenjohtaja Kari Kotirinta antoikin yhdistyksen hallitukselle tehtäväksi valmistella asiaa ja osallistaa siihen yhdistyksen jäsenistöä. Mikä siis yhdistykselle viralliseksi nimeksi, ja millä tavalla haluamme sen kuvaavan yhdistyksen toimintaa nyt ja tulevaisuudessa? Tammikuussa 2024 käymme keskustelua jäsenistön kanssa nimestä ja toivomme runsasta osallistumista myös maaliskuussa järjestettävään vuosikokoukseen, jossa asiasta ensimmäisen kerran äänestyksen jälkeen myös päätetään. 

Kympin Lapset -nimestä emme ole luopumassa, sillä se on laajalti tunnettu myös kohderyhmämme ulkopuolella. Toki nimeen liittyy myös hauskaa kaksoismerkitystä: Lapsemme ovat meille aina täysiä kymppejä, ovatpa he olleet hoidossa K10- tai Taika-osastolla. 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Ole mukana vaikuttamassa!

Kerro mielipiteesi, mitä Kympin Lasten virallisen nimen pitäisi kuvastaa ja mitä se sinulle merkitsee.

Vastaathan samalla muutamaan kysymykseen koskien Kympin lapsia.

Kyselyn täyttämiseen menee 3–5 minuuttia. 

Kiitos paljon ajastasi!