Ilmoittautuminen perhe- ja vertaistoimintaan

Vanhempien hyvinvointivalmennus

Lämpimästi tervetuloa hyvinvoinnin valmennusryhmään! Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, jotka kaipaavat vertaistukea oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, jaksamisen tueksi ja itselle tärkeiden asioiden säilyttämiseksi lapsen sairastamisen keskellä sekä sairauteen liittyvissä erilaisissa muutostilanteissa. Pysähdytään hetkeksi oman itsen äärelle yhdessä muiden kanssa. 

Ryhmässä käydään luottamuksellista ja turvallista keskustelua hyvinvoinnin erilaisista rakennuspalikoista: itsetuntemuksesta eli siitä, kuka olen nyt ja miten lapsen sairaus on muuttanut minua, fyysisestä hyvinvoinnista ja seksuaalisuudesta, perheen ja työn yhteensovittamisesta, uudenlaisesta arjesta ja tulevaisuudesta sekä sosiaalisten verkostojen voimasta. 

Vertaisryhmän ohjauksesta vastaa sosiaalialan ammattilainen, valmentaja ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian opiskelija Heidi Rosbäck. Ryhmän keskustelujen sisällöt muotoutuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ryhmään voi osallistua kerran tai jokaiselle kerralle. Luottamuksellisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi ryhmään ilmoittaudutaan etukäteen. 

Valmennus tapahtuu verkossa TEAMSissa. 

Ajankohdat ja sisällöt: 

10.4.2021 Hyvinvointi ja itsetuntemus: Kuka olen nyt? Miten lapsen sairaus on muuttanut minua? Mistä hyvinvointi koostuu? 

17.4.2021 Uusi arki: Mitä toivon nyt ja tulevaisuudeltani? 

24.4.2021 Työn ja perheen yhteensovittaminen: arjen monet roolit 8.5.2021 Fyysinen hyvinvointi: fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen, muuttuva seksuaalisuus, itsetunto ja kehollisuus 

22.5.2021 Sosiaaliset verkostot: tukea ja iloa ihmisistä 

29.5.2021 Kokoava kerta: keskustelunaiheet ja ajankohtaiset toiveet osallistujilta

Valmennustapaaminen on aina kello 10-11.30. 

Tervetuloa vanhempien hyvinvoinnin valmennusryhmään!

Mukaan pääset täyttämällä tämän ilmoittautumislomakkeen. Voit ilmoittautua kaikkiin ryhmäkertoihin tai vain osaan niistä.

Suurimman hyödyn itsellesi saat osallistumalla kaikkiin valmennuskertoihin. 

Osallistun seuraaviin tapaamisiin: *