Haluatko tukea tärkeää työtämme?

21.3.2018

LAHJOITA

Pankkitili  NDEAFIHH FI16 1215 3000 1222 52  tai MobilePay  30758

 

Lahjoituksina saadut varat käytetään:

infektioriskissä olevien lasten ja heidän perheidensä virkistystoimintaan

lasten ja nuorten leiritoimintaan

vanhempien vertaistukitoimintaan

lapsensa menettäneiden tukitoimintaan

myöhäisseurannan tukemiseen

yhdistyksen omistamien potilasperheiden ja henkilökunnan asuntojen kunnostukseen ja sisustamiseen

tiedotus- ja vaikutustoimintaan

yhdistyksen omistaman Kuortinkartanon kurssi- ja leirikeskuksen ylläpitoon

yhdistyksen toiminnasta sekä lasten syövistä kertovien lehtisten ja vihkojen tekemisestä aiheutuviin materiaali- ja kustannuskuluihin

Rahankeräysluvan saaja
HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus / arpajaishallinto

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2018/288, myönnetty 15.3.2018

Rahankeräyksen toimeenpanoaika ja -alue
15.3.2018 – 14.3.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.