Lahjoittamalla Kympin Lapsille olet mukana mahdollistamassa syöpäsairaiden lasten ja heidän perheidensä laadukasta vertaistukitoimintaa sekä vahvistamassa heidän hyvinvointiaan ja jaksamista. 

Lapsen vakava sairaus koskettaa koko perhettä, niin vanhempia, sisaruksia kuin muitakin läheisiä. Työssämme korostuu perhekeskeisyys. 

Annamme tukea ja tietoa syöpää sairastavien lasten ja nuorten perheille, järjestämme yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä autamme perheitä sopeutumaan muuttuneessa elämäntilanteessa.

Toimintaa järjestetään Kympin Lasten leirikeskuksessa Kuortinkartanossa (kuvissa), Helsingissä ja verkkovälitteisesti.

Lahjoituksina saadut varat käytetään:

  • Lasten ja nuorten toimintaan; leirien järjestämiseen, lasten ja nuorten viikonlopputoiminnan järjestämiseen, tukiryhmien järjestämiseen, verkkopohjaisten tukiryhmien järjestämiseen, virkistystapahtumien järjestämiseen, koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
  • Perhe- ja vertaistoimintaan; tuettujen lomien ja perheviikonloppujen järjestämiseen, virkistystapahtumien järjestämiseen, verkossa tapahtuvien tukiryhmien järjestämiseen.
  • Lapsensa menettäneiden toimintaan; vertaisviikonloppujen järjestäminen, ammatillisesti ohjatun viikonlopputoiminnan järjestäminen, virkistystapahtumien järjestäminen.
  • Muuhun toimintaan: tiedotusmateriaalin tuottamiseen ja toimittamiseen, koulutuksen järjestämiseen, asuntolatoiminnan ylläpitämiseen, yhdistyksen leirikeskuksen ylläpitämiseen.


Tilisiirto:

Tili FI16 1215 3000 1222 52  

Viite: Lahjoitus

MobilePay: 

Pikanumero 33729 

(Kympin Lapset lahjoitukset)

Testamenttilahjoitus:

Testamenttilahjoitus varmistaa, että omaisuutesi tai haluamasi osuus siitä ohjautuu sinulle tärkeään tarkoitukseen. Testamenttilahjoitus voi olla tietty summa rahaa, esine, arvopaperi, kiinteistö tai prosenttiosuus omaisuudestasi.

Saat lisää tietoa ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaamme Anu Tikkaan: anu.tikka@kympinlapset.fi tai 044 244 1711.

Tiedot rahankeräysluvasta: 

Rahankeräysluvan saaja
HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus / arpajaishallinto

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RV/2021/341, 19.3.2021