Lahjoitusvarojen käyttö ja rahankeräyslupa

Lahjoittamalla Kympin Lapsille olet mukana mahdollistamassa syöpäsairaiden lasten ja heidän perheidensä laadukasta vertaistukitoimintaa sekä vahvistamassa heidän hyvinvointiaan ja jaksamista. 

Lapsen vakava sairaus koskettaa koko perhettä, niin vanhempia, sisaruksia kuin muitakin läheisiä. Työssämme korostuu perhekeskeisyys ja vertaistuki. 

Annamme tukea ja tietoa syöpää sairastavien lasten ja nuorten perheille, järjestämme yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä autamme perheitä sopeutumaan muuttuneessa elämäntilanteessa.

Toimintaa järjestetään Kympin Lasten leirikeskuksessa Kuortinkartanossa (kuvissa), Helsingissä ja verkkovälitteisesti.

Lahjoituksina saadut varat käytetään:

  • Lasten ja nuorten toimintaan; leirien järjestämiseen, lasten ja nuorten viikonlopputoiminnan järjestämiseen, tukiryhmien järjestämiseen, virkistystapahtumien järjestämiseen, koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
  • Perhe- ja vertaistoimintaan; tuettujen lomien ja perheviikonloppujen järjestämiseen, virkistystapahtumien järjestämiseen, tukiryhmien järjestämiseen.
  • Lapsensa menettäneiden toimintaan; vertaisviikonloppujen ja ammatillisesti ohjatun viikonlopputoiminnan järjestämiseen, tukiryhmien järjestämiseen.
  • Muuhun toimintaan: tiedotusmateriaalin tuottamiseen ja toimittamiseen, koulutuksen järjestämiseen, asuntolatoiminnan ylläpitämiseen, yhdistyksen leirikeskuksen ylläpitämiseen.

Tiedot rahankeräysluvasta: 

Rahankeräysluvan saaja
HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus / arpajaishallinto

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2021/341, 19.3.2021

Saat lisää tietoa ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaamme Anu Tikkaan: anu.tikka@kympinlapset.fi tai 044 244 1711.